Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Οι ξηγημένες απαντησεις είναι αυτές που δίνονται εμπρακτα

ο Γιαννης Μπογιόπουλος

Στη μνήμη του πατέρα του, του κομμουνιστή ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ο γιος του, Νίκος Μπογιόπουλος, προσφέρει στο «Ριζοσπάστη» το ποσό των 3.200 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου